Sex enligt islam

Sex enligt islam

Artikel av Kemal Yamanlar som jag skrivit av ur en av mina gamla Cupidotidningar Har fått ett mejl med okej av Kemal. *tack* ”Trots att Islam är känd som en sträng religion med många inskränknigar i individens frihet, finns förvånansvärt mycket nedtecknat om sex och samlevnad och om profeten Muhammeds predikningar i ämnet.”

Sexualiteten är lika naturlig som blodet som cirkulerar i ådrorna, säger Muhammed, islams stora profet och den sista av Guds utsände. Hans lärjungars vittnesmål innehåller ett stort antal skildringar om profetens sexliv, han har tio mans styrka ryktas det. Trots att Islam är känd som en sträng religion med många inskränknigar i individens frihet, finns förvånansvärt mycket nedtecknat om sex och samlevnad och om profeten Muhammeds predikningar i ämnet; inte nog med det, för den som kan arabiska finns en del litteratur som innehåller berättelser om Muhammeds sexliv, återgivna av hans fruar!

Hur går det ihop med Islams stränga syn på sex? Det här är en sammanftatning av hur Muhammed en gång ville att männens sexliv skulle se ut; det var för 1200 år sedan.

Islam kräver att varje frisk muslim gifter sig så snart efter puberteten som möjligt. Den som saknar de ekonomiska möjligheterna har rätt att få hjälp från det islamska samhället. De sexuella behoven tränger sig på genast efter puberteten och då är det dags för äktenskap, säger Muhammed eftersom ett sexliv utanför äktenskapet är abslout otänkbart, är detta den enda rätta vägen för den rätttrogna muslimen. De största synderna är enligt Muhammed:

 

Att hava andra gudar jämte Allah.

Att mörda en medmänniska

Att ha sex utanför äktenskapetStraffet för det sistnämda brottet är att stenas till döds. Om den som begår brottet inte är gift tillämpas spöstraff. Det är få samhällen i den islamska världen som idag som går så hårt i bestraffningen och när det förekommer, är det vanligtvis kvinnan som får böta, trots att Muhammeds smått brutala regel inte innehåller några tvivel;straffet är lika både för kvinnan och mannen.

Det som inte är gift men känner de köttsliga lustarna, vad gör den? Muhammed rekommenderar fasta till den som inte är gift. Det är det enda sättet att hålla tankarna rena, menar han. Ett ordnat sexliv betyder att den rätttrogan muslimen kan ägna större tid åt Allah och andakt, risken att begå sexuella synder minskar.Islam säger att det är syndigt att vara ogift om möjlighet till motsatsen finns, Allah har skapat äktenskapsinstitutionen för människan och det är synd att inte ingå i det.

Enligt Muhammed har inga föräldrar rätt att neka sin könsmogna dotter att gifta sig om hon så önskar; dessutom förbjuder han bestämt att föräldrar tvångsgifter sina döttrar. Enligt de ursprungliga islamska samlevnadsreglerna äger kvinnan många privilegier som mannen inte har. Hon får till exempel titta på sin man innan bröllopet, hon kan i princip be att få se allt utom fältet mellan naveln och knäna!

Mannen kan möjligtvis få titta i sin blivande makas anikte. (Kvinnan måste täcka håret samt kroppen utom händer och fötter). Både parter kan däremot ta ut omedelbar skilsmässa om partnern har kroppsliga eller psykiska skador som den inte avslöjat, eller saknar den sexuella förmågan.En del inriktingar inom islam tillåter att en man får gifta sig med en flicka som inte kommit i puberteten.

Men det är en stor synd att ta hennes oskuld innan menstruationen påbörjat, en sådan synd straffas vanligtvis(!) med en evig vistelse i helvetet. De sekter som än idag försvarar den här formen av barngifte får inspirationen direkt från profeten Muhammed som gifte sig med St.Aishe när hon var sex år gammal. Hon blev ”kvinna” efter puberteten, vilket skedde när hon var nio år gammal. St. Aishe var dotter till den första muslimen efter Muhammed.

De som däremot motsätter sig en så tidig förening, menar att Muhammed var en profet och som profet var det inte fel att äkta en flicka som var ett barn. I ärlighetens namn har många islamiska ledare svårt att finna ett hållbart religiöst argument till att äktenskap med ett barn skulle vara tillåtet idag, men det är inte heller ett betydande problem eftersom det trots allt inte förekommer så ofta.

Vilka sexuella krav kvinnan har rätt att ställa på sin man är också instiftat av profeten. Han säger, ”kvinnan har inte rätt att neka sin make om han vill ha sex”, undantag finns givetvis: sjukdom, menstruation, och slutskedet av havendeskapet. Men samma påbud har ett tillägg och det säger att mannen i gengäld är skyldig att tillfredställa sin maka.

Muhammed förklarar att mannen måste förbereda sin kvinna genom förspel; vid samlaget är det dessutom kvinnan som bestämmer om sperman ska hamna i vaginan eller inte, födeslekontroll är enligt Islam inte tillåtet men beslutet om ett avbrutet samlag tas av kvinnan; hon får inte lämnas till könslig törst, mannen får inte avhålla sig från sex i mer än 4 månader, längre tid kan betyda psykisk terror för kvinnan ,säger Muhammed. Man bör ha i minnet att dessa regler kom till för 1200 år sedan, under 600-700-talet.

Sexualiteten är ett starkt begär som måste tillfredställas, förklarar Muhammed, det finns berättelser som skildrar hans handlande vid lust:”Allahs utsände pratade med sina lärjungar, plötsligt reste han sig och gick til en av sina fruars rum. När han lämnade rummet tvättade han sig och kom tillbaka till den väntande samlingen.

En av lärjungarna undrade, ”Å Gudutsände! Har ni varit i ett tillstånd som kräver rening? Muhammed svarade, ”Ja, från min plats såg jag en kvinna passera och mitt begär blev oemotståndligt. Därför besökte jag en av mina fruar, även ni bör tänka på att ha könsumgänge med era fruar vd trängande behov”.

Förklaringen till handlandet är att Muhammed inte ville begå äktenskapsbrott genom att fantisera om en annan kvinna.

celibat är förbjudet enligt Islam, det är emot skapelsen. Religionen tillåter högst 4 månaders avhållsamhet, både mannen och kvinnan har rätt till att ta ut skilsmässa om parnern avhåller sig från sex i mer än fyra månader; det är helt enkelt inte nyttigt för själen.

Däremot får mannen äkta flra fruar, upp till fyra. Men då måste han dels betala hemgifte för var och en av dem, dels kunna garantera deras uppehälle och dessutom vara beredd på att betala livstids underhåll vid evenstuell skilsmässa. Trots att det är ytterst få samhällen idag tillåter månggifte finns läromästare som vill årerinföra det.

Varför?

Framförallt för att förhindra mannen från att söka sig till utomäktenskapliga förbindelser, månggifte tvingar dessutom mannen att ta sitt familjeansvar, menar försvararna av månggifte. Många av argumenten för terinförandet känns tunna i dagens moderna samhälle men man bör komma ihåg att det infördes under en period av många krig vilket gjorde att många kvinnor var änkor, enligt skildringarna var dessutom en tid av ”sexuell misär” med ”alla möjliga sjuka förbindelser”.

Muhammed gifte sig med tio kvinnor under sin livstid, alla utom St.Aishe var änkor. Deras män hade dött i krig eller i sjukdomar.Muhammed uppmuntrade männen att gifta sig med oslulder men det försågs inget hinder för att äkta en änka.

Islam är en religion med många sexuella förbud. Utomäktenskapliga förbindelser liksom homosexualitet och onani är strängt förbjudna, även de som har könsliga kontakter med djur, blottar sig förbreder sig en plats i helvetet. Prostitution och porr är också förbannade.

Analsex, samlag under mens, i slutskedet av havendeskapet,att ha sex under fastetimmarna (dock ej före och efter), att ha sex så att man inte hinner tvätta sig innan bönestunden är också förbjudet, men den största synden är att mannen eller kvinnan inte ställer upp när partnern har sexuella behov.

Omskärelse är ett av kraven mannen ovillkorligt måste följa, skälen är hygieniska och bör genomföras före puberteten. Kvinnlig omskärelse rekkomenderas, men av njutningsskäl! Muhammed förklarar att klitoris inte får skäras bort helt, det är bara en bit av toppen som får avlägsnas vilket skulle bidra till att ge större njutning vid samlaget. Kvinnlig omskärlse är inte ett tvång, men det är viktigt att stryka under att den ursrungliga anledningen till detta var för att öka kvinnans sexuella stimulans, till skillnad från tillämpningen idag, som endast utgår från att ta bort kvinnans njutning.

Även om antalet länder och samhällen som tillämpar kvinnlig omskärelse i nutid är ytters få, tycks anledningen vara något annat än det religiösa.

Islam går så långt som att utlova ett drömlikt sexliv i paradiset. De män som kommer till paradiset kommer att få sjuttitvå fruar, plus två av sina värdsliga fruar hos sig. Muhammed säger också att mannens sexuella styrka kommer att öka hundra gånger. Både mannnen och fruarna kommer vara outtröttliga och vid varje närmande kommer han han att finna henne åter som osluld. Kvinnan lovas evig ungdom och skönhet, men liksom före domedagen är kvinnans månggifte inte tillåtet i paradiset heller. I paradiset kommer kvinnan och mannen att vara evigt trettiotre år gamla.

Källa:Artikel av Kemal Yamanlar