Dominans


Jag slog upp ordet dominans i ordboken och det står så här:

dominans egenskapen att dominera;herravälde, övertag, övervikt

dominant mest framträdande

dominera (be)härska, ha övertaget, vara den mest framträdande

Man kan alltså vara dominant utan att det har med det sexuella att göra. Den här sidan tar upp den sexuella aspekten av dominans.

Dominans innebär att bestämma, i BDSM främst att tillåtas bestämma, över något, en person eller ett händelseförlopp.

Dominans är mer ett sinnestillstånd, delat mellan den bestämmande och dennes motpart, än något annat och därför svårt att beskriva eftersom det kan upplevas väldigt olika av olika personer eller av samma personer vid olika tillfällen. Motiv för att ägna sig åt dominans kan vara t.ex. känslan av tillit från partnern, kontrollbehov, något slag av revanschlusta, eller olika kombinationer av dessa. En del inslag i dominans kan vara bondage, disciplin eller sadomasochism, men en person med rätt sorts auktoritet kan också dominera fullständigt utan något av dessa inslag. Markeringar av dominans kan vara t.ex. ”slavkontrakt”, bestämmelser, order och olika träningsprogram, men dominans kan också fungera utan någon av dessa markeringar.

Termen dominant används ofta för att beteckna en aktiv eller bestämmande part i en BDSM-relation, oavsett om dominans är en framträdande del av relationen eller inte.

Källa:BDMS-borgen

Du som är intresserad av dominans kan läsa vidare om detta bland följande länkar:

BDMS-borgen
Där hittar du även info om Dominans, förklaringar av begreppen, BDSM, bondage, underkastelse, sado-masochism ,power exchange mm.

Lady Domina Johanna
Läs om vad en Domina gör.

Engelsk-Svenskt BDSM Fetisch Lexikon

The Toy Bag – butik med exklusiva s/m-leksaker

Club Sunrise
En ideell förening för alla med intresse i området runt BDSM, Fetisher etc.

Club Sunrise
En ideell förening för alla med intresse i området runt BDSM, Fetisher etc.

Royal Madness
En intresseklubb för tjejer och killar som sysslar med S/M, B&D etc